GOS – Forløb i relation til tilknytning.

Hvordan knytter du an til andre og til dig selv?


Tør du se dig i øjnene? Blive set i øjnene? Vil du helst kigge ind eller ud? Er du tryg? – utryg?

Tilknytningsvanskeligheder har base i vores opvækst. Og kommer til udtryk senere i livet ved, at det er svært at knytte an på et dybere plan og på et sundt plan. Relationer opleves utrygge.
Nogle mennesker har svært ved at mærke sig selv, der kan have været gode grunde til at lukke af for sansningen. – Andre mærker kontakt i kroppen og har svært ved at udtrykke det de mærke, måske fordi de er bange for hvad det vil sætte i gang i den anden og i dem selv. Eller det kan være en blanding, ofte har vi lavet vores egen cocktail, den der kendetegner os.

Her er nogle eksempler på hvordan utryg tilknytning kan komme til udtryk i det relationelle:

  • Oplever du at bevæge dig på overfladen i relationer til andre mennesker?
  • Vil du gerne relatere dybere men støder på usikkerhed, angst eller uro i kroppen?
  • Er dine relationer præget af mange brud? Eller mange udsving, det ene øjeblik føles det nært og trygt, det næste øjeblik, stik modsat?
  • Sender du ubevidst flertydige signaler, kom – gå væk!
  • Oplever du at gå ind i relationer som er voldelige enten psykisk eller fysisk?

Det kan være, at du er eller har været i et forhold, hvor du har ladet dine grænser overskride fordi det enten har været svært at mærke hvor dine grænser er eller du har haft vanskeligheder med at kommunikere dine grænser og behov ud til din partner?

I sessionerne vil der være mulighed for at træde dybere ind i feltet og undersøge, hvad der sker på et kropsligt plan. Fokus og arbejdsmetode vil tage udgangspunkt i grænse og sensitivitetstræning, GOS, som er et af de helt grundlæggende værktøjer på tantrabehandleruddannelsen.

Det er meget værdifuldt for mig at arbejde med GOS, fordi jeg, både i min egen personlige proces og som assistent på tantrabehandleruddannelsen, har oplevet, hvor meningsfuldt det er, at arbejde den vej med mennesker, der oplever, at det kan være svært at være i intime og betydningsfulde relationer.

Min erfaring er, at der i de små krusninger kan ligge en kilde til stor indsigt, hvis de mødes med åben, nysgerrig og kærlig opmærksomhed.

En session varer 2,5 timer.

Der er mulighed for forløb af 5 gange, hvor du får 10 % rabat.

Hvis du kan mærke at der er noget der taler til dig i ovenstående, så kontakt mig.