Testimonials

Feedback fra et Yoni forløb

Jeg har fået lov at dele en afsluttende feedback fra en klient som har været i et yoni forløb hos mig. Forløbet bestod af 5 sessioner af 2 timer.

Forløbet startede i vinterhalvåret er sluttede her i maj 2022.

Mit forløb er slut og det er lidt sorgfuldt, men også godt, at det er slut. Jeg har nydt de timer jeg har brugt hos dig, Yacine. Du har mødt mig omsorgsfuldt, professionelt, langsomt med god indlevelse og fornemmelse for hvem jeg er. Jeg arbejder selv med mennesker og kan have svært ved at lægge det professionelle ansvar for relationen. Det har jeg gjort hos dig, fordi jeg oplevede at du tog ansvar for dialogen mellem os, ansvar for det faglige indhold og kontakten. Det gjorde du med stor autencitet og indføling. Derfor kunne jeg roligt lægge mig på briksen og være tryg. Hvile i at du tog ansvar og at jeg ikke skulle præstere. Tak.

At arbejde med personlig udvikling er et livslangt projekt og det er forskelligt hvor vi er og hvilke behov vi har. Jeg har i denne periode af mit liv behov for at arbejde med forsoning. Forsoning af de realiteter, der er i fortid og nutid. Det har behandlingerne hos dig hjulpet mig med at integrere på en kropslig måde. Nu vil jeg gå ud i verden med en anden erfaring og se hvad der dukker op.

Jeg tror vi ses en dag, og hvis vi ikke gør, så må du have det rigtigt godt. Jeg er taknemmelig for de timer vi har brugt sammen og den viden jeg tager med mig.


Klienten har ønsket at være anonym.

Jeg har fået lov at dele denne feedback fra en af mine klienter, som er i et GOS – grænse og sensitivitetstrænings – forløb.

Jeg bliver rørt og er taknemmelig for den tillid jeg vises, i at facilitere og gå med mine klienter ind, i deres rum….hjerterum. Tak 🙏

Tilbagemelding.

Det er en times siden jeg gik ud af døren hos dig. Den følelses der fylder mest hos mig, er taknemlighed. Der er ingen der har “holdt” mit hjerte før. Det var så forløsende, og så rørende. Du har været indfølende i de emner vi har snakket om. Du har linket oplevelser fra barndommen (som jeg ikke helt kan huske) sammen med den måde jeg passer på mig selv. Jeg har fået værktøjer til at være nysgerrig på de mønstre jeg har.

“ nå her er DU.. hvad har gjort at du popper op lige her, og hvad vil du fortælle ?”

Jeg så småt begyndt at få lyd på min vejrtrækning, og kan mærke det er godt.

Jeg begynder at få plads til mig.. og som du så fint sagde, at den indre mor og far må godt komme frem og si ”det er godt nok, alt er okay”

Du er god til at koble de forskellige sessioner og trække en rød tråd igennem hvad jeg kommer med. Jeg får mange “ nå ja.. det er jo rigtigt” oplevelser.

Annette K. Marts 2022

Fik lyst til at dele nogle ord fra en klient jeg har haft i et forløb, hvor vi arbejdede med sanser, grænser og ikke mindst behov relateret til tilknytning. Jeg har fået lov til at dele hendes feedback her.

Min klient kom fra et psykisk voldeligt ægteskab. Hun er i den sammenhæng tilknyttet Danner – stiftelsen.

Tanken med forløbet hos mig, var at skabe kontakt til kroppen, som i lang tid havde været lukket ned. Opdage gamle mønstre og give plads til nye og sundere måder at være i krop og sjæl på 🌿

Feedback.

‘ Da jeg kom til dig var jeg i gang med at hele efter et langt forhold, hvori jeg langsomt havde fået udvisket mine grænser, glemt mine egne behov og ikke længere kunne mærke mig selv. Men jeg er så taknemmelig over, at jeg faldt over lige netop dig, Yacine! I arbejdet med dig har jeg følt mig tryg, set og mødt, der hvor jeg var.

Langsomt er jeg blevet mere fri til at turde sige højt, hvad jeg tænker og føler og dermed turde ‘fylde’ noget.
Jeg er bedre i stand til at mærke mine behov og give udtryk for dem – endda være kræsen, også i mine relationer.

Kombinationen at samtaleterapi og den fysiske terapi har givet så megen mening og virkelig rykket noget for mig. Jeg oplever, at jeg i langt højere grad er blevet i stand til at komme ud af mit hoved og ned i kroppen, samt har fået kontakt til mig selv igen.

Arbejdet med grænser har ligeledes været meget meningsfuldt og givende for mig, og selv om jeg forsat er i gang med min proces føler jeg mig virkelig godt hjulpet på vej.’

Kvinde 37 år.

Sensitivitets – og grænsetræning i relation til tilknytning.

Tilbagemelding fra et forløb á 5 sessioner á 3 timer. Feedbacken er fra en af mine eksamensklienter, en ung kvinde. Vi træner at mærke grænser og at udtrykke behov.

Det var til tider svært for mig at mærke præcist hvad og hvornår noget ændrede sig, men noget ændrede sig, imens jeg var i forløbet.

Jeg begyndte helt lavpraktisk at være bedre til at mærke, når mine grænser blev overskredet, både i mit sexliv, i mine relationer og arbejdsliv.

Det kropslige arbejde gjorde, at jeg nærmest ubevidst blev mere og mere opmærksom på mine grænser i forhold til andre.

Jeg havde oplevelser af, at jeg imens jeg havde sex kunne sige “det føles ikke rart” eller “kan vi gøre det her i stedet for” og rent faktisk lytte til og reagere på de grænser jeg kunne mærke blev overskredet. Det har jeg aldrig kunne gøre før.

På samme måde har jeg kunne mærke det i mine øvrige relationer, og på min arbejdsplads, at jeg kunne sige fra i situationer, hvor jeg førhen bare ville have sagt ingenting og accepteret det.

Det har føltes enormt empowering, og jeg kan mærke, at for hver gang jeg siger fra, så slapper min krop lidt mere af, fordi nu ved den, at den bliver lyttet til.

Jeg er oprigtigt taknemmelig for det arbejde vi har lavet, og jeg føler virkelig, at det var det første store skridt hen imod at leve i overensstemmelse med mine grænser.